Filters
Close

Skatteregler för gåvor

Skatteregler för gåvor

Gåvor från arbetsgivaren är enligt huvudregeln skattepliktiga. Under vissa förutsättningar är dock julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor skattefria.

En sådan gåva är skattefri så länge gåvans värde (= marknadsvärdet inklusive moms) inte överstiger vissa beloppsgränser, se nedan. Om värdet överstiger gränsbeloppen är gåvan skattepliktig från första kronan.
Skattefriheten gäller inte för gåvor som lämnas i pengar. Som pengar räknas även andra betalningsmedel som check, postväxel, och presentkort som kan bytas mot pengar.

Vad gäller för olika typer av gåvor?

Julgåva är skattefri om beloppet inte överstiger 450,00 kr inklusive moms.

Jubileumsgåva är en gåva till anställd när företaget firar 20-, 25-, 50-, 75-, 100-årsjubileum.
Värdet får inte överstiga 1 350,00 kr inklusive moms.

Minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställd i samband med att den anställde uppnår viss ålder (till exempel den anställdes 50-årsdag), längre tids anställning (25 år eller mer) eller när en anställning upphör. Minnesgåvor är skattefria om värdet inte överstiger 15 000,00 kr och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör.

Med varaktigt anställda i samband med minnesgåvor anses anställda med en sammanlagd anställningstid om minst 6 år.

Övriga gåvor, det vill säga annan gåva från arbetsgivaren än julgåva av mindre värde, sedvanlig jubileumsgåva, och skattefri minnesgåva, jämställs med ersättning för utfört arbete. En sådan gåva är skattepliktig för den anställde.

Vill du läsa mer så finns länken till skatteverkets sidor här